Civil olydnad är en aktiv, godtagbar och icke-våldsam process för olydnad mot förödmjukande lagar. Den tillhandahåller praktiska åtgärder för personer var  värdighet har kränkts av lagar eller myndigheter och därför uppfattar att de har rätten att bryta mot den kränkande lagen.

Läs Mats Lönnerblads artikel om civil olydnad på vår blogg

 

Det är inte längre lånekunderna, spararnas och företagarna som är bankernas verkliga guldgruva. I Sverige är det riksbanken, riksgälden och staten som alltför villigt och så snart bankerna ropar på hjälp,  garanterar krisbankernas överlevnad, när de inte längre klarar av sina förpliktelser. I övriga Europa och USA verkar förhållandet vara det samma.

 
De totalt 100 miljarder som snart skall lånas upp i svenska folkets namn, där allmänheten inte har tillfrågats om de vill godkänna  att vi skall fylla på Riksbankens valutareserv, bara  för att i vanlig ordning måste se till att svenska banker faller på en skattebalanserad bädd av fluffiga dunkuddar om de skulle råka tappa balansen. Det innebär att den svenska statens lånebehov år 2013 –  stiger från 56miljarder till 156 miljarder kronor –  skriver Andreas Cervenka som är krönikör på Svenska Dagbladet ( SvD Näringsliv 2013-01 -27)

En miljard kronor har staten – genom Bo Lundgren som är chef Riksgälden – berövat familjen Sundqvist i samband med att Riksgälden, under denna bankkris, tog över Carnegie Bank. 241 miljoner kronor har försvunnit från Mats O Sundqvists barns konto i samband med transaktionen, skriver Dan Olofsson i memoarboken: Mina tre liv – om företagande, engagemang och rättsröta i sin bok som kom ut i september 2012 på Ekerlids förlag.

 I Dan Olofssons bok: Mina tre liv blandar han skildringar av dramatiska händelser med tankar om liv, politik och samhälle. Familjen, uppväxten i Malmös arbetarkvarter och skolgången, sammanfattas i det första livet. Det följs av resan som IT-entreprenör och egen företagare i det andra livet, medan hans filantropiska gärning ingående skildras i hans tredje liv.

Alla som läst mina böcker om den förra svenska bankkrisen (1987 – 1993) vet hur det gick till när de konkursmässiga bankerna tillsammans med staten (Läs: regeringen) förtalade skötsamma företagare   (läs mål T 9569-01) eller mål  (Ö 2973-12) och lade beslag på  skötsamma företag, för att sedan sälja dem vidare med god förtjänst, eller tvingade framgångsrika företagare att avyttra sina företag bara för att krisbankerna behövde stärka sina egna finanser.

Det var inte bara bankerna och regeringen som är skyldig till alla de övergrepp som begicks under den förra bankkrisen och fortfarande begås. Låt mig därför varna för ett flagrant övergrepp, på en företagare som av egen kraft skapat  världsföretaget System 3 R, och där den statliga Industrifonden medverkat till  att ägaren –  Börje Ramsbro, inte skulle få ut någon ersättning för sitt livsverk.

Den 8 maj 2012 var det 20 år sedan den borgerliga regeringen – bestämde sig för att lösa krisbankernas omfattande kreditförluster under åren 1887 – 1993 – genom att dra in krediterna för 60.000 livskraftiga svenska företag.

Än  i dag krävs därför många av bankernas skötsamma kunder som drabbades av stora skulder,  genom att bankerna lade beslag på kundernas tillgångar, medan man låter kunderna behålla alla skulder  – Detta kunde ske genom statsminister Carl Bildts och bankminister Bo Lundgrens upplägg att tillåta bankerna och staten att starta ”skräpkkreditföretag – som bland annat Securum,  som numera kallas för ”den svenska modellen”.

Underkategorier


Allemansrätten är inskriven i grundlagen utan att vara närmare definierad. Det sätt som den skrivits in är mycket märklig. Äganderätten behandlas i Regeringsformen, 2 kap, 15 § - läs själv:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K2

De två första styckena behandlar äganderätten på ett korrekt och bra sätt. I fjärde stycket införs "allemansrätten" som där får en helt överordnad roll över de två¨första styckena. Enligt vårt förmenande så är denna skrivning helt oacceptabel särskilt när man inte har definierat allemansrätten.

Hur skall man då definiera allemansrätten? Varför inte snegla på hur ett grannland har löst detta:

Islands allemansrätt

”Det har funnits stadganden om allemansrätt i isländsk lag sedan ”urminnes tider”. I Jónsbok från 1281 finns flera stadganden om allmänhetens rätt på andras egendom och några av dem gäller ännu. Dagens reglering är spridd i flera lagar.

Man skiljer dels på privat mark och mark i folkets ägo, dels på odlad och icke-odlad mark. Huvudregeln är att ägaren av privat mark har all nyttjanderätt, t.ex. bete, fiske och vatten, men det finns flera undantag. Folk har rätt att vistas på icke odlad mark utanför bebyggelse utan särskilt tillstånd, men markägaren kan begränsa den rätten genom att hägna in område och genom skyltning förbjuda tillträde. På odlad mark krävs tillstånd till tillträde.

Cyklister och ryttare ska följa vägar och stigar så långt möjligt. Tillfälligt bete är tillåtet på icke-privatägd mark, men kräver tillstånd på privat mark.

Rätten att tälta på icke-odlad mark i bebyggda områden är begränsad till en natt och högst två tält, såvida inte markägaren förbjudit tältning helt.

Bär- och blomplockning m.m. förutsätter ägarens tillstånd på privatägd mark(detta följs dock inte i praktiken), men är tillåten i övrigt, såvida fridlysning inte skett.”


Det måste till ett skydd för äganderätten och en rimligare avvägning mellan allemansrätt och äganderätt. Nuvarande tingens ordning är inte acceptabel.

Du är här: Home Krönikor/Debatt Egna krönikor