Strandskydd

Strandskyddslagen tillämpas idag på ett sätt som i praktiken innebär att marken tillhör staten: en expropriation utan ersättning. Det säger Bengt Holmgren som är samordnare för ett nytt närverk: Nätverket Rätt Strandskydd, NRS.

Nätverket vill erbjuda intresserade ett forum för att utbyta erfarenheter, distribuera aktuell information och samordna aktioner för att påverka utvecklingen. Nätveket är öppen för envar där man - utan kostnad - kan få mail med löpande uppdateringar.

Nätverket är en verksamhet inom ramen för Medborgarrättsrörelsen, MRR, vars ordförande Dick Erixon säger i en kommentar:

-- Det är väsentligt att äganderätten inte undergrävs, och att Sverige följer Europakonventionen om medborgerliga rättigheter där äganderätten har en starkare ställning än i svensk lag.

 

Du är här: Home Strandskyddet