Därför är äganderätten viktig

Därför är äganderätten viktig!

  • Rätten att äga är grunden för ett fritt och demokratiskt samhälle och för en god samhällsekonomisk utveckling och marknadsekonomi.
  • Äganderätten ska skyddas i grundlag efter samma principer som övriga politiska och medborgerliga rättigheter. God rättssäkerhet är grunden för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för att äganderätten ska vara en realitet.
  • Alla har rätt att äga egendom, ensam eller i förening med andra. All egendom ska ha ett likvärdigt skydd.
  • Staten ska skydda äganderätten. Ingen ska berövas sin egendom eller få sin rätt att bruka den inskränkt annat än i speciella fall som noga preciseras i lag och mot full ersättning.
  • Ägaren är skyldig att förvalta sin egendom väl. Rätten att äga är inte absolut och obegränsad och ägande är förenat med ansvar.
  • Ägaren har ett ansvar för miljön till skydd för allmänna värden, annans hälsa och egendom

 

 

Du är här: Home Våra frågor