PRESSMEDDELANDE
2007-05-29Ny ordförande vald: Dick Erixon
Årsmötet för Medborgarrättsrörelsen som hölls på tisdagskvällen 29 maj i Stockholm valde Dick Erixon till ny ordförande.

Valberedningen motiverade sitt förslag med att Medborgarrättsrörelsen behöver publicister och debattörer som i Gustaf Petréns anda kan föra upp centrala juridiska frågeställningar för den enskildes rätt och frihet på samhällsdebattens dagordning.
Dick Erixon, 44, har bland annat varit verksam som ledarskribent i Finanstidningen och som projektledare i näringslivets tankesmedja Timbro. Han har också en omfattande politisk erfarenhet som bl a förbundssekreterare i Centerns högskoleförbund och som landstingsrådssekreterare, men är numera partipolitiskt obunden. Idag är han verksam som egen företagare och driver en välbesökt blogg i samhällsfrågor.

- Efter några års paus från förtroendeuppdrag är jag laddad för att hugga i och göra vad jag kan för att organisera en mer livskraftig och breddad debatt om medborgarnas rättigheter gentemot en statsmakt som fortsätter att agera förmyndare åt människor snarare än som folkets tjänare, säger Dick Erixon.

- Jag ser två huvuduppgifter för den nyvalda styrelsen: 1) att väcka till liv de kraftfulla och klartänkta ståndpunkter som Medborgarrättsrörelsens grundare Gustaf Petrén stod för, och 2) med denna ammunition dra igång en rejäl diskussion inför grundlagsutredningens kommande förslag, bland annat genom att använda internet.

Årsmötet valde också som nya styrelseledamöter Staffan Åkerlund och Sture Åström. Omvalda ledamöter är Mats Lönnerblad, vice ordförande, Margareta Hedelius, Lennart Hane och Thomas Persson.

För mer information, kontakta Dick Erixon på 070-755 36 46.Dagens citat av regeringsrådet Gustaf Petrén (ur Svensk Juristtidning, 1975):

"Teoretiskt sett har därmed den år 1974 antagna regeringsformen strukit ett streck över rättsutvecklingen från 1809 och framöver och anknutit till det synsätt som var förhärskande i Sverige från medeltiden fram mot 1700-talets slut. Den liberala rättsstatsuppfattningen har icke haft några förespråkare bland 1974 års grundlagsfäder, i vart fall icke några som förmått göra sig gällande mot den nya etatismens framgångsrika företrädare."
Tillbaka