Ny rapport:
Statlig opinionsbildning är diskriminerande


Årets debatt om signalspaning har varit nyttig, av helt andra skäl än hur det går med FRA-lagen. Diskussionen har nämligen satt fingret på frågan hur mycket statliga myndigheter skall få göra, hur långt deras maktbefogenheter faktiskt sträcker sig.

I en ny rapport från Medborgarrättsrörelsen granskas opinionsbildningen ur ett konstitutionellt perspektiv, och slutsatsen blir att myndigheter som Skatteverket genom opinionsbildning ägnar sig åt diskriminering som står i strid med grundlagen.

I rapporten, som författats av ordförande Dick Erixon, lämnas förslag på hur dessa oegentligheter kan stävjas.

Läs hela dokumentet: Statlig opinionsbildning är diskriminerande (pdf).
Myndigheter blir allt mer aktiva i samhällsdebatten. Man agerar ibland som om man vore politiska partier eller fria aktörer. Detta sker i strid med grundlagen, som tydligt talar om att statliga myndigheter skall uppträda sakligt och opartiskt.

När myndigheter ingriper i opinionsbildningen på ena sidan av en argumentation, betyder det att man missgynnar andra ståndpunkter. Därmed blir den fria åsiktsbildningen snedvriden på ett sätt som undergräver demokratin.

Regeringsrådet Gustaf Petrén har konstaterat att det i dessa lägen finns en uppenbar risk för diskriminering. De meningsriktningar som inte får något statligt stöd kommer givetvis i ett sämre läge än den statsunderstödda riktningen.

I rapporten exemplifieras detta med Skatteverkets agerande sedan man förra vintern förlorat skattemål i Regeringsrätten om vissa företags ränteavdrag ("räntesnurror").

På falska premisser, om vilket skattebortfall ränteavdragen innebär, har Skatteverket påverkat politiken så att snäva fiskala intressen har gynnats framför andra viktiga ambitioner, som enklare regler, mindre byråkrati och gott företagsklimat. Dessa ståndpunkter har under året blivit diskriminerade genom Skatteverkets agerande.

Vilka skatter och storleken på skatterna är viktiga frågor som hör den politiska debatten till. Statliga myndigheter ska inte försöka manipulera och styra denna fria åsiktsbildning.

- - - - - - - - - - - - - - -

För mer info: kontakta Dick Erixon på info@mrr.se

[Pressmeddelande: 2008-11-11 ]


Tillbaka