Tidskriften
Medborgarrätt

Medborgarrättsrörelsens medlemstidning diskuterar frågor kring just medborgarrätt. Vi välkomnar artiklar i ämnet.INNEHÅLL nr 3-4/2011
 • Ledare:
  Försvara resurssvagas äganderätt
 • Äganderätt botar fattigdomen i världen
 • Laglöst ledarskap
 • Resurssvaga drabbas av inskränkningar i äganderätten
 • Medborgarskapets innehåll och värde
 • Glöm inte skriva motioner till stämman
 • Styrelsen behöver förnyas
 • Förslag på talare till stämman
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)

INNEHÅLL nr 1-2/2011
 • Ledare:
  Fastighetsägare är också människor
 • M: Generellt strandskydd kan ifrågasättas
 • MP: Skärp strandskyddet
 • S: Lindra och skärp strandskyddet
 • En rättslös tillämpning
 • Reformera strandskyddet
 • Frontalkrockande lagverk
 • Förtalsbrott med ekonomiska konsekvenser
 • Valberedningens förslag
 • Kallelse till stämma 10 maj
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 4/2010
 • Ledare:
  När rätten att överklaga stryps
 • Avsikten är snabbare domstolsförfarande
 • Spärrar i skattemål hotar rättssäkerheten
 • Bidra till debatten,
  Om medlemmarnas rätt att motionera till stämman
 • Utdrag ur målsutredningen (SOU 2010:44)
  Så motiveras varför rätten till överklagande bör begränsas
 • Generellt krav på prövningstillstånd i högre instans urholkar rättssäkerheten
 • Debatt: Svenska domstolar följer inte EU-rätten
  av Mats Lönnerblad
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 2-3/2010
 • Ledare: Farligt ointresse för konstitutionen
 • Referat: Riksdagsdebattens höjdpunkter
 • Inget systemskifte,
  Morgan Johansson (S)
 • Starkare ställning för medborgarna,
  Per Bill (M)
 • Författningsdomstol hade varit önskvärd,
  Annie Johansson (C)
 • Är grundlagen ett karottunderlägg?
  Cecilia Wigström (FP)
 • Framgång enligt de små stegens filosofi,
  Ingvar Svensson (KD)
 • Juristerna kan inte regeringsformen,
  Peter Eriksson (MP)
 • Häpnadsväckande om folkomröstningar,
  Anne-Marie Pålsson (M)
 • Domstolarnas självständighet stärks,
  Henrik von Sydow (M)
 • Viktiga frågor har utelämnats,
  Hans Wallmark (M)
 • Parlamentarismen är kärnan,
  Björn von Sydow (M)
 • Personvalsinslaget en dålig kompromiss,
  Max Andersson (MP)
 • Debatt: Svenska domstolar följer inte EU-rätten
  av Mats Lönnerblad
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 1/2010 (Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 4/2009
 • Ledare: Bryter allemansrätten mot Europakonventionen?
 • Intervju med Gun Hellsvik (M):
  Rätten till skyndsam rättegång skall stärkas
 • Debatt: Förvirrat om strandskyddet,
  av Sture Åström och Bengt Holmgren
 • Allemansrätt, expropriering och äganderätt,
  referat från seminarium i Uppsala
 • Recension: Rättslösheten växer i Ryssland,
  av Mats Lönnerblad
 • Debatt: Barnkonventionen måste inkorporeras i svensk rätt,
  av Margareta Hedelius
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 2-3/2009
 • Ledare: Hur stärka medborgarrätten i praktiken?
 • Intervju med Olle Schmidt (FP):
  EU garanterar de mänskliga rättigheterna
 • Svenska domstolar brister i tillämpning av Europarätten,
  referat från Siep-seminarium
 • Envars behov att få sin egen mänskliga rättighet prövad,
  av Staffan Åkerlund
 • Debatt: Kriget på arbetsplatsen,
  av Börje Eriksson, projektledare Visa civilkurage
 • När bankinspektör Benckert höll ordning på direktärerna,
  av Mats Lönnerblad
 • Föreningsaktuellt: inför proposition angående grundlagsutredningen
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 1/2009
 • Ledare: Flera små framsteg för ökad medborgarmakt
 • Grundlagsutredningen: De viktigaste förslagen,
  summering av slutbetänkandet
 • Både ris och ros till Grundlagsutredningen,
  citat i pressen
 • Marx mot Locke - en överspelad motsättning
  av Krister Thelin
 • Är Sverige en rättsstat?,
  recension av Mats Lönnerblad
 • Verksamheten 2008,
  styrelsens berättelse
 • Föreningsaktuellt: Stadgarna lyder som följer
 • Kallelse till stämma 21 april 2009
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 4/2008
 • Ledare: Skatteverket förstår inte sin roll
 • Staten ska inte bedriva opinionsbildning,
  referat om ny rapport
 • Skatteverket borde inte få vara både åklagare och domare,
  av Krister Thelin
 • Namninsamlingen presenteras:
  Inför författningsdomstol - nu!
 • Allemansrätten - myten som strider mot Europakonventionen,
  intervju med Gunnar Wiktorsson
 • Den nuvarande finanskrisen visar att Naomi Klein har fel,
  av Mats Lönnerblad
 • Striden om lönekonkurrens i Europa fortsätter,
  av Staffan Åkerlund
 • Föreningsaktuellt
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 3/2008 (Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 2/2008
 • Ledare: En aktivare rörelse
 • Kallelse till stämma
 • Att ha rätt och att få rätt
  intervju med Anne Ramberg
 • Grundlagens väktare: författningsdomstol
  intervju med Nils-Eric Sandberg
 • Omvärldens författningsdomstolar
  fakta och bakgrund av Sture Åström
 • Svensk polis är i kris
  av Krister Thelin
 • Storbankerna spelade bluffpoker
  av Mats Lönnerblad
 • Skandiadirektörerna (notis)
 • Stämmoaktuellt: Valberedningens förslag
 • Styrelsens verksamhetsberättelse 2007
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 4/2007-1/2008
 • Ledare: Den tillbakaträngde medborgaren
 • Fattigdomsbevis att Sverige saknar konstitutionell debatt,
  referat från anförande av Joakim Nergelius
 • Politikens gränser: sätt grimma på makten,
  referat från anförande av Fredrick Federley
 • Äkta eller falska rättigheter?
  av Lennart Hane
 • En lekstuga för jurister?
  av Anita Enflo
 • Författningsdomstol kan motverka syftet,
  av Krister Thelin
 • Avskaffa nämndemannaväldet,
  av Patrick Krassén
 • Rättssystemets oförmåga till rättelse,
  av Mats Lönnerblad
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)INNEHÅLL nr 3, 2007
 • Ledare: Grundlagen är antiliberal
 • En oppositionens klara juriströst,
  av Krister Thelin
 • Makt utan motvikter,
  intervju med Nils Karlson
 • Sagt av Gustaf Petrén
 • Röster om Gustaf Petrén
 • Nycanders debatt mot Petrén,
  av Staffan Åkerlund
 • Motiv för svensk medborgarrättsrörelse,
  av Mats Lönnerblad
 • "Tydligare skydd krävs för den enskilde i grunlagsarbetet",
  intervju med Gunnar Strömmer
 • Rapport från årsmötet
(Klicka på bild för att läsa hela numret i pdf-format)ÄLDRE NUMMER

Tidskriften 1978-2007


Tillbaka